UFO, IFO A HLAVNÍ TAJNÁ RUSKÁ ZBRAŇ

        Zhruba před rokem začalo mohutné dunění ve vzduchu nad mořem otřásat domy a děsit tisíce lidí podél amerického východního pobřeží. Mluvčí vlády se je chvíli snažil ignorovat, ale toto dunění, nyní známé jako třesení vzduchu (v originále AIR QUAKES-lk), neustávalo. Potom se tomu v kontrolovaných hlavních médiích vysmívali, ale tato taktika se také rychle změnila, protože to slyšelo příliš mnoho lidí na to, aby to přijali jako nějaký žert. Nakonec, když toto třesení vzduchu trvalo několik měsíců, vláda se pokusila tento úkaz všemožně vysvětlovat pomocí vrtochů počasí. Údajní odborníci se pokoušeli udělat dojem na veřejnost slátaninami o neobvykle chladných vrstvách vzduchu, někteří se to pokoušeli vysvětlit pomocí vojenských letadel, pohybujících se nad mořem stovky mil od pobřeží. Jiní s vážnou tváří tvrdili, že ty rány způsobují nadzvuková letadla Concord. Nějakým způsobem, říkali, rázové vlny od letadla dosáhly východního pobřeží Ameriky více než hodinu před letadlem samotným a s  neuvěřitelnou silou. Absurdita podobných vysvětlení byla viditelná i z jejich tváří; přesto mnoho Američanů, toužících po uklidnění, přijalo tyto urážky jejich inteligence jako pravdu. Většina z velkého množství třesení vzduchu, která se vyskytovala po celé zemi, byla tiskem ignorována a lidé se uklidnili. Dokonce i mnoho mých posluchačů nevěřilo pravdě o třesení vzduchu, kterou jsem zveřejnil krátce po jejich prvním výskytu v audio-listu č. 29 v prosinci 1977. Bylo způsobeno novými ruskými operačními kosmosférami, pálícími ze svých částicových paprskových zbraní v defokusovaném módu do vzduchu nad Atlantickým oceánem.

       Když jsem pořizoval záznam audio-listu č. 29, nad Spojenými státy kroužilo sedm kosmosfér, ale v měsících, které následovaly, se počet kosmosfér rozrostl na stovky po celém světě. Nyní, kdy média třesení vzduchu drží pod pokličkou, byla v tichosti společností Miter provedena vládou sponzorovaná studie. Zpráva, vydaná na začátku minulého měsíce, uvádí seznam 594 třesení vzduchu od prosince 1977 do června příštího roku. V červnu ovšem tyto údajné “abnormální vrstvy chladného vzduchu” z minulé zimy musely dávno zmizet. Studie se ostatně pokouší svést vinu za tyto rány na letadla, ale 181 třesení vzduchu bylo nemožné spojit, dokonce ani uměle, s nějakou přijatelnou příčinou, a tak zpráva nepřesvědčivě uzavírá, že musí být přírodního původu – nepřipustila přece jenom skutečnou příčinu.

       Kosmosféry, přátelé, jsou ruskou verzí vznášejících se zbraňových plošin, před nimiž se před čtrnácti lety pokoušel varovat zesnulý generál Thomas Power. Generál Pover, bývalý šéf Výzkumu a vývoje letectva a později Strategického vzdušného velení, věděl, o čem mluví. V audio-listu č. 32 z letošního března jsem podrobně referoval o úsilí generála Powera varovat americký lid; ale podobně jako mnoho dalších, kteří se nás v minulých letech snažili varovat, jeho úsilí bylo potlačeno a ignorováno.

       Jak se počet kosmosfér za uplynulý rok násobil po celém světě, počet pozorování UFO rostl jako houby po dešti. Podobně jako v minulosti, některá pozorování UFO dnes jsou “Unidentified Flying Objects” (neidentifikované létající objekty); ale nyní by v mnoha případech bylo pozorované objekty nazývat IFO, tj. “Identified Flying Objects” (identifikované létající objekty), protože se nejedná o neznámé návštěvníky z kosmu, ale o identifikovatelné ruské kosmosféry. V některých případech se však jedná o kombinované pozorování, která zahrnují jak kosmosféry, tak skutečná UFO.

       V minulosti bylo UFO přitahováno letadly, raketami a kosmickými loděmi, zvláště když byly nové nebo experimentální. Kosmosféry nejsou výjimkou tohoto pravidla. Kdekoli se nyní kosmosféry slétnou nad vojenskými cíli, ukáží se příležitostně UFO a manévrují mezi kosmosférami. Nejznámější případ tohoto typu se nedávno udál na Novém Zélandu. Koncem minulého měsíce, 30. prosince večer australský televizní štáb způsobil světovou senzaci, když z letadla nafilmoval UFO letící nad Novým Zélandem. Film, nějakých sedm minut dlouhý, byl prodán BBC a televizní síti CBS. 2. ledna CBS ukázala méně než 50 sekund z tohoto filmu, který zobrazoval žhnoucí kulový objekt a většina objektů, viděných ten večer štábem kameramanů a dalšími pozorovateli byla popisována jako světelné koule. S filmovým klipem byl však zároveň přehrán i zvukový záznam. Australský novinář popsal odlišný objekt. Řekl, že to vypadalo jako “létající talíř”. Walter Cronkite neřekl, jestli byl zvukový záznam pořízen zároveň s filmovým klipem. V každém případě kulový objekt ve filmu byla ruská kosmosféra, ale pokusy diskreditovat film jsou ozvěnou směšných historek vlády o třesení vzduchu z minulého roku. 25. ledna večer, právě před šesti dny, Walter Cronkite z CBS News připomněl divákům UFO z Nového Zélandu; potom pokračoval: “Ano, letecké síly Nového Zélandu dnes oznámily, že za úkaz jsou zodpovědné abnormální atmosferické podmínky, nikoli návštěvníci z vesmíru. Vyšetřovatelé řekli, že konečnou příčinou byla neobvykle jasná Venuše vycházející na východní obloze.”

       Přátelé, nedávný rozruch kolem pozorování tak zvaných UFO nad Austrálií a Novým Zélandem byl ve skutečnosti způsoben kosmosférami – a to z dobrého důvodu. V poslední době slýcháme o tzv. mobilních raketách MX; ale ve skutečnosti jsou americké mobilní rakety již rozesety po celém světě jako pražená kukuřice. Naši bolševičtí vládci doufají, že Rusko zaskočí pouhou přítomností velkého množství stanovišť raket. Zmíněné rakety jsou založeny na našem standardním Minutemanu. Jako rakety s pevným palivem jsou vhodné pro mobilní stanoviště – vlastně, v první řadě byly konstruovány pro nějakou verzi Minutemana; a nyní je Nový Zéland hostitelem dvou amerických mobilních raketových základen. Jedna z nich leží nedaleko Hamiltonu na North Islandu, druhá je blízko Alexandry na South Islandu. Jsou ukryty v horských oblastech. Podobně, velký raketový komplex je v severní oblasti Austrálie. Rozprostírá se u řeky Robinson River a zaujímá plochu 18 krát 22 mil. V této oblasti není nikdo, kdo by sledoval, co se zde děje, kromě aligátorů a domorodců.

        Rusové si udržují podrobný přehled o všech amerických raketových základnách, nových i starých, pomocí svých kosmosfér. Jak jsem vysvětlil dříve, jejich paprskové částicové zbraně mohou zničit naše rakety v okamžiku vypuštění; ale naši bolševičtí vládci věří, že objevili způsob, jak kosmosférám znemožnit činnost na dostatečně dlouhou dobu, aby byly rakety bezpečně vypuštěny proti Rusku. Vědečtí zpravodajští analytici ve Spojených státech chápou, že kosmosféry se vznášejí proto, že plují v elektrostatickém poli Země. Také předpokládají, že Rusové používají stejných technik jako my, abychom zaměřili jejich částicové paprskové zbraně – tj. kombinace infračervené detekce a radaru. Uvažují, že kdyby kosmosféry mohly být vyrušeny ze vznášení v jejich poloze a kdyby jejich snímací systém mohl být oslepen, jejich částicové paprskové zbraně by nepracovaly správně. I kdyby se jim podařilo vystřelit, nedokázaly by přesně zamířit a naše rakety by minuli. Řešení, které vymysleli, se nazývá kobaltová ionizační bomba. Na rozdíl od běžné kobaltové bomby, toto zařízení není konstruováno k vytvoření obrovského výbuchu; jeho prvořadým účelem je vytvořit obrovské množství částic totálně ionizovaného kobaltu – to znamená, atomy kobaltu jsou zbaveny všech svých elektronů a jsou ponechána pouze holá jádra. Plánem je nechat je vybuchnout v různých oblastech v horních vrstvách atmosféry, v co největší výšce, ale níž než se vznáší kosmosféry.

       Výsledkem bude obrovská bouře elektronů, které se rozprostřou horizontálně v zemském magnetickém poli pod úrovní kosmosfér. Toto, jak věří, nakrátko přeruší elektrostatické pole kolem každé kosmosféry a také vyřadí z funkce infračervené a radarové systémy, používané ke sledování raket pod nimi; a zatímco budou kosmosféry nakrátko vyřazeny z činnosti, naši vládci plánují vypustit naše rakety ICBM. Mezitím budou použity pozemské vysoce výkonné lasary k sestřelení kosmosfér. Ale přátelé, naši vládci se stali oběťmi mezery ve zpravodajství, kterou sami před lety vytvořili, protože Rusové dobře chápou důležitost momentu překvapení, včetně technologického překvapení. A tak zatímco dovolili, aby ve zpravodajských kruzích byla známa jejich kosmická trojice, protože již byla rozmístěna, mají pro případ války v rezervě hlavní tajnou zbraň. Touto zbraní je systém k ochraně Achilovy paty jejich paprskových zbraní – schopnosti přesně zamířit. Nazývá se "Psychoenergetic Range Finding", nebo PRF. PRF nespoléhá na konvenční radiaci jako je infračervené záření nebo radar – místo toho je založena na detekci skutečné atomové signatury cíle a běžné techniky rušení na PRF nemají žádný vliv.

       Takže když americké kobaltové ionizační bomby explodují, kosmosféry budou schopny zamířit přes elektronové bouře a zničit naše rakety. A tak, přátelé, den za dnem ateističtí bolševici vedou anglosaský Západ do kotle termojaderné války! Ve svých nozdrách již můžeme cítit blížící se zkázu, přesto stále odmítáme cokoli udělat, abychom to zastavili. Jestliže dovolíme, aby Západní civilizace byla zničena, odváží se přeživší říci, “Může nám Bůh odpustit?”


Zdroj: Dr. Petr Beter - audiolist č. 42

Translation: L. Kopecký

Back to Main Page of Dr. Peter Beter Audio Letters Serie