tempus omnia revelat

(mp3 audio verzia)

Google
 
Web www.peterdavidbeter.com

Venované:
Z lásky venované môjmu synovi.

Motto:
VOJNA JE MIER – SLOBODA JE OTROCTVO – NEVEDOMOSŤ JE SILA

Kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.

Sloboda existuje, ak je garantovane povedať že dva plus dva sú štyri. Ak to dokážeme zaručiť tak ostatné už nasleduje...

George Orwell, 1984

Predslov:
Veci ktoré sa zdajú byť neuveriteľné, neznamená zároveň že sú aj nepravdivé.

Napríklad smrť. Smrť každého z nás je neuveriteľná, desivá a nepredstaviteľná no zároveň je to jedna z mala istôt a právd ktorú každý z nás má po celý svoj život. - "Spoznať smrť znamená spoznať život"

Text čo je dole uvedený je tiež z podobného súdku. Je neuveriteľný pre väčšinu z nás...ale vráťte sa o niečo hore čo tu už bolo napísané.

Preklad textu (z anglického originálu) je dosť priemerný, jedná sa však o jeho výpovedný obsah a nie jeho prezentovanú formu.
Tí ktorí si všímajú len formu tak pre nich je obsah a posolstvo už vopred stratené.

Obsah a jeho posolstvo je určené pre tých, ktorí majú oči a chcú vidieť, majú uši ktoré chcú počuť a chcú si utvoriť svoj vlastný názor a nie názor ktorý im „implantuje“ niekto iný.

Je určený pre tých ktorí „si urobia sami svoju domácu úlohu“. Je to na každom a z nás, je to naše vlastné rozhodnutie.

Text dole uvedený opisuje v krátkosti udalosti ktoré sa udiali v rokoch 1975 až 1982.
Po ich prečítaní a preštudovaní (celej série) dávajú hlbší význam aj udalosti dnešných dní.

Ďalej je to naozaj už len na vás, na každom z nás.

Osobná sloboda a nesloboda je v rukách každého. Je to len a len jeho vlastná voľba čo si vyberie.


VTÁČÍ POHĽAD NA AUDIO-LISTY DR. PETRA DAVIDA BETERA
(v.2.50)

Úvod k audio-listom doktora Petra Betera.

Audio-listy nahral doktor Peter Beter na audio kazety C-60 (60 minútové) v období jún 1975 až november 1982. Každá páska (audio-list) je dlhá približne jednu hodinu. Každý mesiac bol nahraný jeden audio-list, ale presný dátum nahrania v daný mesiac bol rôzny v závislosti na udalostiach ktoré sa udiali. Boli tu aj dve obdobia, počas ktorých bolo nahrávanie dočasne prerušené. Prvé obdobie bolo od mája do augusta 1977 časovo ohraničené audio-listami 24 a 25. Druhé prerušenie bolo od februára do júna 1980 ohraničené listami 54 a 55. Bolo spôsobené srdcovým infarktom Dr. Betera počas nahrávania audio-listu 54.

Dr. Beter ukončil sériu svojich audio-listov v Novembri 1982 po nahraní audio-listu 80. V dlhom boji so srdcovými problémami sa jeho zdravie zhoršovalo. Po konzultáciách s doktormi sa rozhodol, že ukončí nahrávanie.

Séria audio-listov Dr. Betera sa rozrástla po naviazaní spolupráce s prívržencami, ktorí sa o ňom dozvedeli prostredníctvom účinkovania v rôznych rádio-talk-shows v roku 1974. V tom čase bol vyhľadávaným subjektom v rádio-reláciách po celých Spojených Štátoch, ktorých sa zúčastňoval telefonovaním z jeho rezidencie z predmestia mesta Washington D.C.. Po mnohých rokoch pôsobenia ako veľmi úspešný Washingtonský štátny zástupca, vládny činiteľ a medzinárodný právny a finančný konzultant, začal byť Dr. Beter v roku 1973 známy aj ako autor bestselleru "Spiknutie proti doláru".

V rádio-show Dr. Beter mal zvyk hovoriť veci, ktoré zneli dosť divne v tom čase, avšak neskôr sa ukázali byť správnymi. V roku 1973 predpovedal že vtedajší Viceprezident Spiro Agnew bude zmetený v následnom škandále v neskorom lete čo povedie rýchlo k jeho rezignácii. V tom čase bol Agnew na výslní, a znelo to ako veľmi nepravdepodobné. Ale predsa sa to stalo, presne po poriadku. Na jar 1974, Dr. Beter popísal sled udalostí ktorými škandál Watergate dovedie Richarda Nixona, ako prvého amerického prezidenta, k rezignácií na svoju funkciu. V tom čase škandál Watergate vyzeral že stráca na intenzite, a Nixon vyzeral že sa z toho ľahko dostane. Ešte menej uveriteľné, Dr. Beter popísal tajnú dohodu, ako povedal, ktorou Viceprezident Gerard Ford nominuje Nelsona Rockefellera za svojho nového Viceprezidenta po tom čo Nixon rezignuje. Na jar roku 1974 tieto veci zneli ťažko uveriteľnými, no stali sa.

Dr. Beter vravel, že udalosti ako tieto, šokujúce pre verejnosť, boli naplánované ďaleko dopredu. Vravel, tieto udalosti sú známymi v istých kruhoch výzvednej služby, a dokonca aj v istých zahraničných obchodných kruhoch. Vďaka týmto kontaktom a týmto vedomostiam Dr. Beter oznamoval verejnosti len to čo už tieto kruhy vedeli.
Malá skupina ľudí, začnúc ako skeptici počas počúvania Dr. Betera v rôznych Rádio-show, začala byť znepokojená po tom čo videla opakovane odhalenia doktora Betera ukazujúc sa po každé správnymi. Preto sa rozhodli pre vyšetrovanie, čo viedlo na koniec až k osobnému kontaktu.

V Septembri roku 1974, bolo založené Audio Books Inc., týmito podporovateľmi Dr. Betera. A tak mu bolo umožnené vydávať jeho správy bez cenzúry alebo nejakých strihov, tými čo kontrolujú vysielanie v rádiu. Po niekoľkých nepravidelných Audio-dopisoch, pravidelná séria začala v roku 1975.

Zopár údajov o Dr. Beterovi.

(Poznámka: Narodený 21 Júna 1921. Zomrel 14 Marca 1987.)

Dr. Peter Beter (Áno rýmuje sa to) začal byť prvýkrát známy v roku 1973, po jeho bestsellery - nonfikcie, knižka "Spiknutie proti doláru". (George Braziller, Inc., N.Y.). Bol to príbeh medzinárodnej ekonomickej intrigy a finančnej manipulácie, koordinovanej medzinárodnými spoločnosťami, ktoré sa stali mocnejšími ako krajiny v ktorých sa nachádzali. Cieľ: Precízne podkopanie a zničenie amerického doláru, ako hlavného ekonomického a politického dobytia pod nálepkou "Nového Imperializmu". Kreščendo následných očakávaných udalostí: Postupujúca ekonomická "stagflácia" (teraz už populárne slovo zavedené Dr. Beterom), prehlbujúci sa sociálny nepokoj, zvyšujúce sa napätie ohľadne Panamského kanálu, a viac. Následnosť udalostí počas poslednej dekády až obdivuhodne nasledovala scenár ktorý bol predpovedaný v jeho knižke.

V septembri 1974 Dr. Beter obdržal novú prezývku ako "Muž ktorý otvoril Fort Knox". V Apríli roku 1974 Dr. Beter obvinil v kongresovom svedectve že legendárny americký zlatý depozit vo Fort Knoxe bol okradnutý o americké zlato, údajne tu stále uskladnené. Stál pripravený prezentovať evidenciu a svedectvo jeho obvinení. Ale ani veľká porota a ani kongresové vyšetrovanie sa nezačalo ohľadne týchto obvinení. Cez rôzne lekcie, rádio show a publikácie jeho obvinení v tabloidnej tlači (National Tattler). Bol schopný pritlačiť na federálnu vládu až tak, že to viedlo k bezprecedentnému kroku - k vyhoveniu verejnému tlaku. americký departement (odelenie) cenností (treasury) zaranžoval takzvanú "zlatú inšpekciu", návštevu pre pár kongresmanov a 100 pozvaných novinárov na 23 september, 1974. A ako napriek, Dr. Beter pozvaný nebol, a taktiež ani nijaký expert na zlato. Oslavovaná návšteva Fort Knoxu a takzvaná "zlatá aukcia" ktorá nasledovala obsahovala veľa nepresností ktoré Treasury oddelenie nikdy nevysvetlilo.

V Audio-dopisoch, pásky 14 a 15 (júl a august 1976), Dr. Beter uviedol správy o tom že Sovietsky Zväz montoval na morské dno rakety krátkeho doletu vo výsostných vodách Spojených Štátoch amerických v prípravách na prekvapujúci atómový úder. V Audio-dopise 15 udal navigačné súradnice pre 64 striel ktoré doteraz už boli celosvetovo nainštalované...a urgoval poslucháčov aby vyvinuli tlak na Spojené americké Velenie ohľadne potrebných operatívnych opatrení...a v konečnom efekte to viedlo k dokázaniu vlády, že sa mýlil. Celonárodný nárek poslucháčov vyvolal obavy vo vládnych kruhoch americkej vlády, no o ktorých sa nikdy nehovorilo v médiách ako v televízii alebo v novinách...

V strede septembra roku 1976, Dr. Beter a jeho spolupracovník sa stretli viac ako hodinu na rozhovore s Generálom George S. Brownom, chairmanom v Spojenom Americkom Velení v generálovej pracovni v Pentagóne. Iba dva týždne predtým bol zaslaný dopis Generála George S. Browna Dr. Beterovi (s fotokópiami národne znepokojeným občanom), vyzerajúc že obvinenia Dr. Betera ohľadne Sovietskych striel upevnených na morskom dne v okolí Ameriky sa ukázali byť falošnými. Potom keď Dr. Beter žiadal o stretnutie s Generálom Brownom aby ho poinformoval o súradniciach novo uložených striel, ktoré boli upevnené na morské dno v druhom kole upevňovania týchto striel Sovietmi, bolo mu okamžite vyhovené. Pentagón potvrdil tlači že toto stretnutie sa naozaj konalo, ale nikdy nevysvetlil tento záhadný sled udalostí. (Viď "Norfolk Ledge" Star, 27 September 1976, článok od G. Brandshawa a J. Kestnera. Alebo "Chicago Times", 4 December, 1977, časť dva.)


Profesionálne (odborné) hodnotenie
:

Veci odhalené Dr. Beterom verejnosti sú nezvyčajné, a tak isto je aj jeho profesionálna kariéra, ktorá tomu predchádzala. Praktizoval všeobecné právo vo Washington D.C. od roku 1951 do roku 1961, stal sa členom vojenského odvolacieho súdu v roku 1952 a v roku 1964 členom najvyššieho súdu. Veľa jeho súdnych sporov bolo proti federálnej vláde. Všetky vyhral. Vrátane prípadu, v ktorom prichytil nik iného, než Americký Najvyšší súd, že pálil záznamy s cieľom poraziť ho. Konečný verdikt: Farley verzus US 131 C.C1s 776 (1955), 127 F. Supp. 582. viedol k vytvoreniu nového zákona.
 

V roku 1961 prezident John F. Kennedy vymenoval Dr. Betera za poradcu americkej Export-Import (Ex-Imp) banky, najväčšej štátnej banky v západnom svete, kde pracoval až do roku 1967. Po opustení Ex-Imp Banky, Dr. Beter začal byť medzinárodný finančný a právny poradca, a taktiež ako jeden z hlavných rozvojových pracovníkov súkromného obchodu v republike Zair. Je členom právnej spoločnosti, Bankového Klubu Ameriky, Kráľovskej Spoločnosti Londýnskej, a Amerického Námorného Inštitútu. Je v bibliografickom zozname ako: Kto je kto na východe, Modrej knižky Londýna a 2000 Mužov čo dosiahli niečo. (Londýn).

Niektoré ďalšie poznámky.

Týchto 80 audio-pások ktoré vydal Dr. Beter vo svojej série Audio-dopisov obsahujú enormné množstvo informácií. Boli by nutné k tomu dva 40 hodinové pracovné týždne k vypočutiu si celej 80 páskovej série.
V týchto dvoch týždňoch sa poslucháčovi oživí svet siedmich rokov a uvidí udalosti týchto rokov v jedinečnom opise. Poslucháč uvidí v práci nevidené sily v udalostiach ktoré by sa zdali inak chaotické a iracionálne. Naučí sa veľa o oči otvárajúcich udalostiach z histórie čo sa udiali v pozadí a o ktorých je málo známe a ktoré sú potrebné k pochopeniu toho, kde sa nachádzame a ako sme sa sem dostali.

Bude to akoby sa počúvajúci napil z ohnivého nápoja. V opačnom extréme, tí čo si objednali pásky Dr. Betera mali výhodu absorbovania každej pásky v daný čas keď sa tieto udalosti odohrávali. Pásky boli nahrávané v rokoch Jún 1975 až November 1982. Musel by to byť zriedkavý intelekt ktorý by si dokázal v mysli uchovať všetky tieto informácie. Dr. Beter sa snažil raz za čas tieto informácie vždy zhrnúť a tak predísť zmätku u poslucháčov. Ale základný problém zostal. A keď príde k zhrnutiu tohto, tak aj stály poslucháč je vždy zmätený týmto veľkým prílivom informácií. Takže je vždy zapotreby nejakej mapy k týmto dokumentom. A to je úloha tejto referenčnej príručky.

V tejto časti "Vtáčieho pohľadu", sa pokúsime nahliadnuť do 80 páskovej série Audio-dopisov tak ucelene ako sa to len dá. Skúsime detaili potlačiť na minimum, a použijeme ich len v prípade keď sa pokúsime použiť to na nejakom príklade na osvietenie určitého bodu. A takto bude poslucháč mať možnosť pochopiť súvislejšie informácie celku, ako keby počúval len kusé informácie.

Je to celkový obraz, ktorý je podstatný k pochopeniu základných síl za súčastnými udalosťami. Hoci isté sily a vývin udalostí v určitých smeroch sa vyvinul odlišne, základné zložky síl sú stále aktívne aj dnes. Porozumenie ako tieto sily viedli v minulosti k určitým udalostiam, je základ k pochopeniu udalostí, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti a budú odohrávať v budúcnosti.


POLITIKA: TRI SÚPERIACE SILY PRE SVETOVÚ VLÁDU.

Už dávno Franklin D. Roosvelt povedal: "Nič v politike sa nedeje náhodne. Keď sa to stane, sa môžete staviť, že to tak bolo naplánované"

A ešte predtým Benjamin Disraeli, známy z Viktoriánskej éry, ako Premiér Británie, napísal: "Svetu vládnu ľudia, ktorí sú ďaleko iní ako si verejnosť predstavuje"
Ak dáme dokopy tieto dve vyhlásenia, tak tu máme základnú myšlienku, ktorá je v pozadí všetkých Audio-dopisov Dr. Betera. Táto premisa je, že hlavné udalosti v politike, ekonomike a v medzinárodných vzťahoch, sú produktom precíznych ťahov verejnosti neviditeľných svetových síl.

A tak tu máme stály boj o moc vo veľkých dimenziách, ktoré sústavne napĺňajú správy, a o ktorých sa málo vie, rozumie, a ešte k tomu veľa ľudí o tom vôbec ani len netuší. Ak tieto sily nie sú známe, a nie je im porozumené, tak súčasné nové udalosti zostanú stále mätúce, akokoľvek sa ich budeme snažiť sledovať a porozumieť im. A tak aj tí najvzdelanejší ľudia sa stávajú ľahko manipulovateľnými a zraniteľnými za účelom tých čo ťahajú za scénou povrázky. A v kontraste, keď väčšinou tieto neznáme sily začnú byť poslucháčovi známe a pochopené, tak potom väčšina hlavných udalostí začne byť oveľa viac zrozumiteľná a dokonca aj predvídateľná. Informovaní ľudia začnú byť menej zraniteľní a ťažšie zmanipuľovateľnými správami cez zmanipulované správy médií.

Zoberme si napríklad jeden príklad z Audio-dopisovej série Dr. Betera, Guajanský masaker v Jonestowne v novembri 1978. Od začiatku až po koniec, Guajanský príbeh bol plný anomálií, nezodpovedaných otázok, divných vyhlásení vlády, a správ, ktoré na tom veľa nepridali. Začalo to jatkami amerického kongresmana a novinárov čo boli s ním, a čo nebolo nikdy vyšetrené kongresom. Obete zomreli na otrávenie kyanidom, smrťou, čo zanechá mŕtve telo a tvár v smrteľnej agónii. A zatiaľ obete boli nájdené v mierumilovných usporiadaných radoch...tvárou nadol. Po následných pár dní sa na scéne odrazu objavili vojenské oddiely pre údajné čistiace operácie. Zrazu bol veľký nárast mŕtvych tiel. Unáhlené vysvetlenie z Pentagónu bolo také neuveriteľné, že bolo okamžite stiahnuté a vymenené za druhé. Tieto a mnoho ďalších údajov nebolo nikdy zodpovedaných o Guajanskom masakre, ale jednoducho bolo nechaných na to aby pomaly odišli z pamäte verejnosti do histórie s pokročilým časom. Pre tých, čo nemali potuchy o silách vľpozadí, ktoré tu vo svete pracovali, Guajana ostane navždy nevysvetliteľná...ako keby takéto udalosti sa mohli udiať len tak úplne bezdôvodne.

Kľúčová udalosť, ktorá chýbala vo všetkých správach o Guajane bola existencia tajnej Sovietskej základne striel - stredného doletu, neďaleko od Jonestownu. Dr. Beter podal veľakrát verejne správy o existencii tejto základne počas štyroch rokov, ktoré predchádzali samotnej Guajanskej masakre. Taktiež informoval o krachu spoločných dohôd medzi pravými vládcami Ameriky a tými čo vládli Sovietskemu Zväzu. Boli to tieto fakty čo viedli priamo k tragédii v Jonestowne masovej vražde, urobenej len na oko ako krycí manéver na zničenie ruskej tajnej základne. Len zopár dní po Jonestownskej tragédii, Dr. Betera Audio-dopis 40 odhalil pravdu že čo sa tu v skutočnosti udialo. V tejto správe Dr. Beter podal detailné odpovede na otázky ktoré by inak ostali nezodpovedanými až do dnešných dní.

Vo svojich 80 Audio-páskach odhalil tri základné frakcie - mocenské štruktúry, ktoré bojujú o moc vľdnešnom svete.

Sú to:
1. Kartel Rockefellerovcov
2. Boľševicko-Sionistická os
3. Noví vládcovia v Kremli - Pôvodní Ruskí Kresťania

Tieto frakcie ako také existovali už v minulom storočí, a vzťahy medzi sebou vždy boli v ustavičnom pohybe. Hoci ich korene siahajú oveľa ďalej do minulosti až niekoľko storočí.


1. Kartel Rockefellerovcov:

Rockefellerov kartel je na prvom mieste, ktorým sa zaoberajú Audio-dopisy Dr. Betera. Po prvé, jeho činnosť je celosvetová. Jeho hlavné zázemie sú Spojené Štáty Americké. Po druhé, bola to neodškriepiteľne najsilnejšia časť z týchto troch frakcií, keď začal Dr. Beter s nahrávaním jeho Audio-dopisov v roku 1975. Situácia sa neskôr drasticky zmenila.

Rockefellerov kartel dnes zahŕňa niekoľko stoviek najväčších celosvetových medzinárodných korporácií - veľkých naftových spoločností, bánk a veľkých obchodov. Je to istý druh typu novej ríše, s ekonomickou mocou až takou veľkou, že sa vymyká vládnej kontrole. Jeho hlavné sídlo je v Amerike, ale perspektívy a záujmy sú globálne. Je to ríša sama o sebe.

Rockefellerov kartel začal a bol vytvorený už pred storočím Johnom D. Rockefellerom. Jeho známymi obchodnými ťahmi vytvoril Standard Oil Trust (Naftový koncern) a urobil zo seba prvého miliardára na prahu nového storočia.
Jeho nekalé obchody viedli verejnosť k opozícii, čo viedlo až k súdnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu r. 1911 o rozpustenie takzvaného Štandartného monopolu na naftu. Ale Rockefeller začal byť v svojej taktike už ďaleko prefíkanejší. Nachádzal cesty ako skryť svoje bohatstvo a vplyv, zatiaľ čo jeho ríša sa rozširovala zo dňa na deň. Éra veľkých trustov mala krátko trvajúci efekt: že vplyvom jeho kontroly a iných machináciách ,v ktorých mal prsty bolo možné si zachovať stálu kontrolu nad rozpadnutým monopolom na naftu.

Počas dvadsiateho storočia, počínajúc Prvou svetovou vojnou, Rockefellerov ekonomický vplyv sa zväčšoval až na úroveň politického vplyvu, čo následne zase viedlo k zvyšovaniu Rockefellerovho vplyvu ešte ďalej. Napríklad nafta hrala rozhodujúcu úlohu vo všetkých vojnách, do ktorých sa Amerika zapojila v tomto storočí, čo znamenalo prosperujúci obchod pre Rockefellerovcov. A napriek tomuto, správy tohto typu boli ignorované vľoficiálnych správach,a tak isto ajv histórii akú oficiálne poznáme, a kde to vôbec nie je známe. Že sa tieto informácie nedostali do médií je znakom narastajúcej kontroly a vplyvu v oblasti kontroly médií Rockefellerovým kartelom. Moc ako taká je najlepšia, keď je navonok nepoznaná, a tým pádom sa vždy robí všetko preto, aby verejnosť nebola o týchto veciach informovaná.
Na prahu tohto storočia bola vyvinutá takáto nehanebná taktika na rôzne nekalé účely - známa ako tzv. "Public Relations" (Vzťahy z verejnosťou). Začalo to tým keď John D. Rockefeller, známy svojou túžbou po bohatstve, začal meniť svoj imidž (výzor) tým, že na uliciach začal rozdávať drobné peniaze chudobným. V tom čase začal dávať rôzne dary do rozličných charitatívnych organizácií, a to vždy s veľkou pompéznosťou, fanfárami a publicitou, aby si naklonil verejnosť. Toto viedlo k vytvoreniu Neziskových Nadácií (Tax Exempt Foundations), ktoré naoko vyzerali nevinne no však viedli len k ďalšiemu zveľadeniu jeho majetku, moci a vplyvu. Rockefellerom kontrolované nadácie boli použité k zmene spôsobu amerického života a hodnôt vľsmere, ktorý najviac vyhovoval pre Rockefellerovú kontrolu. A v tom istom čase tieto nadácie slúžili taktiež ako nevyhnutný prostriedok pre rozvíjajúci sa obchodný vplyv, čo viedlo až k vytvoreniu Rockefellerom kontrolovaného kartelu.

John D. Rockefeller Sr. založil skutočnú dynastiu, s tým že ďalšie ciele a programy preberú úspešne ďalšie jeho pokolenia. John D. Rockefeller Junior pokračoval v tomto započatom programe ďalej s niektorými ďalšími plánmi ako zničenie úlohy Kresťanstva, na čom vlastne historicky bola založená aj Amerika a jej ideály. Ale bola to až tretia generácia Rockefellerovcov, ktorá dostala tento kolos až na úplné výslnie svetovej moci. Zo šiestich členov tretej generácie, sestra Abby a brat Winthrop sa o tento veľký plán nejako zvlášť nestarali (hoci Winthrop sa stal guvernérom Arkansasu). Ale ďalší štyria - John D.III., Nelson, Laurance a David - sa spoločne vrhli do tohto projektu rozšírenia Rockefellerovho Impéria. Medzi sebou si rozdelili svet na niekoľko sfér vplyvu. Každý si určil istý okruh, ale koordinoval svoju činnosť s ostatnými. Spoločne pracovali ako celok, a počas Audio-dopisovej série Dr. Betera, ich Dr. Beter jednoducho pomenoval ako "Štyria bratia Rockefelleroví". Asi tak od Druhej Svetovej Vojny a ďalej, boli to títo štyria Rockefellerovci, ktorí mali kontrolu nad týmto svetovým kolosom ich impéria. Boli to oni, čo vytvorili moderné medzinárodné korporácie, a použili peniaze amerických daňových poplatníkov pod záštitou "zahraničnej pomoci" po II. Svetovej Vojne na rozvinutie a vybudovanie ich impéria po celom svete. Druhá svetová vojna bola vojnou o ložiská nafty v Saudskej Arábií, a toto im prinieslo ohromný finančný príliv. Tieto nehorázne zisky z nafty zo Saudskej Arábie umožnili Rockefellerovcom skúpiť veľkú časť priemyselnej bázy Spojených Štátov, Európy a Japonska. V tom istom čase vplyv v Latinskej Amerike, pôvodne založený Nelsonom Rockefellerom počas II. Svetovej Vojny, sa rozrástol v povojnovej ére ešte viac.

John D. Rockefeller III. stál za ekonomickým ovládnutím Afriky. Revolúcie vytvorili vlády z černochov, ktorým schádzali skúsenosti a tak sa museli o pomoc obrátiť na Rockefellerové medzinárodné korporácie, aby "spravovali" ekonomiku ich krajín.

Laurance (Laurence) Rockefeller sa pustil do kontroly a vplyvu v oblasti vzdušného leteckého priemyslu Ameriky a taktiež obrannej výroby, burzy cenných papierov. David, najmladší, ale aj najsilnejší z nich, sa stal kráľom v bankovej oblasti a siahajúc až do medzinárodného (svetového) obchodu. Taktiež sa špecializoval aj na úlohy špionážne, hoci aj Nelson bol zapojený v tejto sfére.

Po desaťročia išli Rockefellerovcom veci vždy tým správnym smerom tak ako chceli bez nejakých väčších problémov. Ale v čase začatia vydávania Audio-dopisov Dr. Betera, veci začali naberať trošku iný spád. Rockefellerovci začali naznačovať úpadok v ich vplyve a v ich moci. Urobili niektoré chyby, a tak niektoré ich plány sa začali rúcať. Počas rokov 1974-75 ich určité plány boli ohrozené, vďaka záujmu verejnosti, kde vyšli najavo isté nejasnosti ohľadne amerického zlata. Ďalší bol r. 1976-77, keď sa ich dlhodobé tajné spojenectvo s Kremľom rozpadlo, po tom čo ich bývalí spojenci - Sovietski Boľševici boli odstránení a nahradení Novými vládcami v Kremli - čo bola nová vládnuca skupina. Štyria Rockefellerovci urobili chybu, keď privítali vyhnaných Boľševikov z Ruska a dali im pozície moci tu v Spojených Štátoch. To viedlo na začiatku roku 1979 k zvrhnutiu Rockefellerovcov Boľševikmi tu v U.S.A.

Prvý John D. Rockefeller III. zomrel pri takzvanej "autonehode" v júli 1978. Potom v. r 1979 boli postupne všetci zostávajúci odstránení frakciou Boľševikov.

V dnešných rokoch už nie je Rockefellerov kartel priamo pod kontrolou rodiny Rockefellerových, ako to bolo za časov "Gangu štyroch bratov (Gang of four)", ale ešte stále zostáva ako vplyvná skupina. Po ukončení série Audio-dopisov Dr. Betera v Novembri 1982, preskupený Rockefellerov kartel začal naberať zase stratenú kontrolu v tuhom boji proti Boľševikom tu v U.S.A.


2. Boľševicko-Sionistická Os:

V roku 1917, na vrchole I. Svetovej Vojny, sa udiali dve veci ktoré mali za osud vytvárať väčšiu časť Dvadsiateho storočia. Jedna z týchto vecí bola Boľševická revolúcia v Rusku. Druhá z nich bola Balfourova deklarácia, ktorou Anglicko v pozadí svojou podporou stálo za konceptom vytvorenia Židovského štátu v Palestíne.

Spolu Boľševizmus a politická sila známa ako Sionizmus, majú spoločné historické korene, ktoré sú pre väčšinu ľudí neznáme. Obidvoje boli vytvorené v záujme Rothschilda, ktorého podpora bola taktiež za meteorickým vzostupom k bohatstvu Johna D. Rockefellera Seniora pred storočím. Boľševizmus a Sionizmus majú taktiež spoločné historické korene v takzvanom "kráľovstve židovskom" pred tisícročím. Toto kráľovstvo bolo situované, kde sa teraz nachádza Južné Rusko, medzi Čiernym a Kaspickým morom. Pozostávalo z ľudí známych ako Kazary, ktorí mali Mongolsko-Turecký pôvod, a ktorých vodcovia oficiálne adoptovali Judaizmus ako štátne náboženstvo. Toto bolo urobené ako politický manéver, umožniť Kazarsku udržať si politickú nezávislosť od dvoch silných susedov. Boli to super-mocnosti vtedajšých dní:

Moslimská Ríša Kalifánov na Juhu a Kresťanská ríša Byzantská na západe. Hoci oficiálne adoptovali Judaizmus, Kazary boli brutálni a vojnoví ľudia. Vôbec sa nezmenili, keď z čisto politického hľadiska sa prehlásili za židov. Kazarská ríša sa tiahla na severe až po krajinu, ktorá počas kresťanského princa Vladimíra, začala byť známa ako Rusko. Kazarská ríša dokonca zahrňovala staré ruské mesto Kyjev, kde panoval Vladimír.
Kazarská nadvláda bola brutálna a násilná, bez nejakých kompenzačných ponúk, čo ponúkali iné ríše v tom čase, ako ochranu voči iným dobyvateľom. Na konci, Kresťanské sily princa Vladimíra z Ruska, skombinované s Byzantskými zaútočili na Kazarov a ich "židovské kráľovstvo", a úplne ich zničili.
Kazarskí židia boli potom nútení opustiť svoj domov spomedzi morí, mnohí z nich do východnej Európy. Tu sa nejako včleniť medzi židov z Palestíny, ale niesli si zo sebou svoje zvláštne dedičstvo. Bolo to dedičstvo horkej nenávisti celkove voči Kresťanstvu a zvlášť voči Rusku.

A tak počas storočí "Kazarskí židia" snívali z generácie na generáciu o znovu získaní svojej stratenej ríše. Tento sen sa neskôr rozvinul do dvoch smerov. Jeden z týchto smerov zdôrazňoval obnovenie moci nad Ruskom a vykryštalizoval sa v Boľševizmus. Druhý prúd, zdôrazňoval starý falošný náboženský smer "Židovského kráľovstva", ktorý sa vyvinul do dnešnej sily známej ako "Sionizmus". Obidva smery sú cieľovo zamerané na svetovládu. Obidva sú známe svojou hrubosťou, a neberú ohľad na ľudský život. Líšia sa iba geografickou polohou a časťou taktiky. Zo spoločnými koreňmi a spoločnými cieľmi, Boľševizmus a Sionizmus pracujú spoločne ruka v ruke.

Keď Boľševizmus bol naočkovaný do Ruska v roku 1917, bolo to urobené s pomocou Rockefellerovho kartelu. Od toho času ďalej, bolo tu tajné spojenectvo medzi tými čo kontrolovali za scénou americkú politiku (Rockefellerov kartel) a tými čo vládli Sovietskemu Zväzu (Boľševikmi). Rockefellerovmu monopolu na naftu bola daná kontrola nad predávaním nafty z obrovského naftového zdroja v Baku v r.1926. Po roky bol boľševický režim udržovaný v Rusku Rockefellerovcami, a čo im bolo taktiež výhodné.

Zatiaľ čo Spojené Štáty a Sovietsky Zväz predstierali že sú protivníkmi voči sebe, boli vlastne spoločne zainteresovaný na ovládnutí celého sveta. Nepravá nenávisť medzi Washingtonom a Moskvou bola umelo udržovaná kvôli polarizácii sveta, a viedlo to ostatné národy aby sa zaradili medzi jednu z týchto dvoch mocností. Tí, čo sa rozhodli ostať nezávislými, takzvaný "Tretí svet" - boli cieľom rôznych miestnych konfliktov a revolúcií, a tak boli privedený na kolená jeden po druhom. Zatiaľ dlhodobo cielený príkaz a cieľ bol: slovami tajného nariadenia Bieleho domu: "Zmeniť životnú úroveň tak, aby sa dal život v Amerike spojiť s životom v Sovietskom Zväze". Týmto smerom bude možné dosiahnutie celkovej "svetovej vlády", čo by bolo vyplnenie "združenia (výboru)", založeného na počiatku Dvadsiateho storočia Carnegieho ústavu pre medzinárodný mier a spojencom Rockefellerovho kartelu.

Aby sa v poriadku dosiahlo spojenia amerického životného štýlu so Sovietskym životom pod Boľševikmi, bolo jasné že kvalita amerického života sa bude musieť znížiť o hodne veľa. Vyžadovalo to, aby sa väčšia časť politického systému zmenila smerom k diktatúre. Vyžadovalo to oslabenie amerického finančného a monetárneho systému. A priniesť vytúžené radikálne zmeny, znamenalo ďalšie vojny. Opatrne vedené tak, aby Amerika prehrala. Prvá vojna ktorú Amerika nevyhrala, bola vojna v Kórei, dekádu neskoršie bola Amerika zatiahnutá do Vietnamskej vojny, ktorá taktiež bola vetovaná z Bieleho domu tak aby ju Američania nevyhrali.

Posledná vojna bola naplánovaná a naprogramovaná ako "I. Nukleárna Vojna", zväčša bojovaná na americkej pôde, medzi Spojenými Štátmi a Sovietskym Zväzom. Plánovalo sa to uskutočniť na koniec 70-tych rokov, ale zmeny v Rusku, ktoré nastali to všetko zmenili. Boľševici čo boli pri moci v Rusku od roku 1917 boli cieľom dekád trvajúcej kampane, pevnej sekty rodených kresťanských Rusov. Ich moc sa začala črtať a prevažovať boľševickú okolo roku 1953, po Stalinovej smrti. Toto bol dôvod aj známej "destabilizačnej kampane", ktorá nasledovala. V strede rokov 70-tych, táto anti boľševická sekta konečne dosiahla takej úrovne moci, že kompletne zvrhli a vyhnali zvyšných Boľševikov z Kremľa. Potom nasledovala ťažká vlna vyháňania z pozícií moci v Rusku, čo bolo popisované v západnej tlači ako vlna emigrácie.

Ako Boľševici začali strácať svoju moc v Rusku, ich "detenté" (Začiatok 70 rokov bol v znamení tejto politiky - detenté) dohoda sa rozpadla. Dohoda medzi Sovietmi a Rockefellerovcami bola založená na Boľševickej kontrole na Sovietskej strane, a keď to bolo zrušené, bola tak isto zrušená ich tajná dohoda. Dohoda bola narušená, ešte aj v týchto dňoch stále tajnou, krízou rakiet umiestnených na dne mora v roku 1976. Rok na to bola zrušená úplne, tak isto tajnou bitkou, "Bitkou o obsadenie (zúrodnenie) Mesiaca", vo vesmíre.

V tomto bode bratia Rockefellerovci urobili osudnú chybu. Odvtedy, čo ich tajní spojenci v Sovietskom Zväze boli Boľševici, uvítali vyhnaných Boľševikov z Ruska a dosadili ich do pozície moci v štátnom aparáte tu v Spojených Štátoch. Odôvodňovali to tým, že vyhnaní Boľševici budú poznať slabé miesta novej vládnucej skupiny v Kremli, čo pomôže Rockefellerovmu kartelu sa s týmto problémom vysporiadať.
Na čo Rockefellerovci však zabudli, bola neschopnosť Boľševikov deliť sa o moc. Ešte horšie však, Boľševici sú štátni socialisti, ktorých záujem a cieľ je koncentrovať všetku moc do rúk pár ľudí (čiže ich samotných) spôsobom vládnym. Rockefellerov kartel napriek tomu v kontraste, reprezentujú korporačných socialistov. Koncentrácia moci do rúk pár spôsobom korporácií, za minimálnej účasti vlády. Obidvaja majú spoločný cieľ, hoci spôsobom diametrálne rozdielnym. Nemôžu spoluexistovať v tej istej spoločnosti.

Boľševici tu v Amerike neskôr obsadili významné posty, a začali používať ich vplyv voči Rockefellerovým bratom. V strede roku 1978 vplyv Boľševikov v Pentagóne spôsobil radikálny posun americkej strategickej politiky do pozície prvého "nukleárneho" úderu voči Rusku. V júli 1978 zomrel John D. Rockefeller III., čo oslabilo tento spolok štyroch bratov. V novembri 1978 sa stal Guajanský masaker, ako súčasť vojenského plánu, za ktorými stáli Boľševici z Pentagónu a taktiež Izraelské komandá. Potom v januári 1979 začalo celkové chopenie sa moci Boľševikmi (coup d¤etat - štátny prevrat) vraždou Nelsona Rockefellera.
Počas prvých mesiacoch roku 1979, moc Rockefellerovcov nad Spojenými Štátmi tu bola zruinovaná tunajšími boľševikmi. Ale našťastie, Boľševikom tu v Amerike bolo zabránené v prebratí totálnej moci nad štátnym aparátom za pomoci intervencie ruskej KGB. Noví vládci v Kremli vedeli, že úplne víťazstvo Boľševikov tu v Amerike by viedlo k nukleárnej vojne, a tak tomuto predišli. Boľševická kontrola Pentagónu bola silná od roku 1979 ďalej až po ukončenie série Audio-dopisov Dr. Petra Betera v roku 1982.

A tak tu je silný boj vo vláde Spojených Štátov medzi Boľševikmi a kartelom Rockefellerovým, ktorý sa pokúša vydobyť si späť stratené pozície. A ešte, obmedzená dohoda proti Boľševikom medzi Rockefellerovým kartelom a Novými vládcami v Kremli na počiatku roku 1982. Kartel a Kremeľ, ešte stále majú nejaké spoločné body na ktorých sa môžu dohodnúť. Obidvaja sú smrteľnými nepriateľmi Boľševikov. Aby ich zničili, dohodli sa na niektorých spoločných bodoch.

Boľševici tu v Spojených štátoch majú konečný cieľ atómovú vojnu, ktorou by zničili Rusko, ktoré nad nimi zvíťazilo a vyhnalo ich. Ako cesta k tejto vojne je kritická oblasť Stredného východu. V tejto oblasti tunajší Boľševici sa spoliehajú na ich blízkeho spojenca "Sionistov", ktorí im vydláždia cestu k vojne.
Tak, ako väčšina tunajších ľudí, si nie je vedomá boľševického charakteru tunajšej vlády, tak väčšina Izraelských občanov si nie je vedomá skutočnou povahou a cieľom ich Sionistickej vlády. Američania a podobne aj Izraelčania si škrabú hlavu z údivu a zmätku nad konaním ich vlády. Zatiaľ čo stále hovoria o mieri, obidvaja ustavične zvyšujú nebezpečenstvo vojny.

Radikálny Sionistický režim, ktorý je u moci v Izraeli od roku 1977 je vedený mužom ktorý bol teroristom v 40-tych rokoch. Dnes ako vodca tretej najsilnejšej mocnosti, pokračuje v praktizovaní terorizmu, ale vo väčšom merítku. Ich doktrína vojenského terorizmu je urobená tak, aby viedla k novým a širším konfliktom, zatiaľ čo sa mapa Izraelu stále zväčšuje. Krajina, ktorá sa dnes nazýva "Izrael", nesie už len málo z toho, čo voľakedy sľubovala menšina čo volala po Balfourovej Deklarácií roku 1917. Mierumilovné nebo utláčaných židov vôbec neexistuje. Namiesto toho, priame varovania publikované v roku 1919 roku skupinou prominentných anti-Sionistov amerických židov sa vyplnili v histórií krvavého sionistického Izraela.

3. Noví vládci v Kremli:

Dr. Peter Beter prvýkrát odhalil koncom roku 1977 novú, nie Boľševickú skupinu, ktorá sa chopila vládnucich pozícií v Sovietskom Zväze. Na jeseň roku 1978, venoval celý jeden Audio-dopis, páska 38 zvláštnej správe o Rusku a jeho nových vládcoch.

Pre tých, čo sú závislí na vyhláseniach vlády Spojených Štátov ohľadne obrazu Ruska, prišla táto správa ako vzdialený šok. Nie ako satanisticko-ateistický Boľševici v súčasnosti zvrhnutí. Noví Ruskí vládcovia sú členmi sekty pôvodných Ruských kresťanov. Táto sekta je najmenej dve storočia stará, a v historických časoch mala nezanedbateľný vplyv počas Cára.

Dr. Beter však upozorňoval svojich poslucháčov, aby vedeli že títo Noví Vládcovia v Kremli sa nepozerajú na veci tak isto, akoby sa pozerali západní kresťania. Pre jednu vec, vyzdvihuje, že bolo treba trpezlivosť, vytrvalosť počas šiestich dekád k vyhnaniu Boľševikov z vedúcich pozícií v Rusku. A táto skúsenosť ich poznačila definitívne, a zanechala ich s jasným názorom čo platí a čo neplatí pri zaobchádzaní s ľuďmi ako sú Boľševici a Sionisti. A taktiež vedia, že hocijaké rýchle a radikálne zmeny otvárajú dvere revolúcii - a kde je revolúcia, tam sú aj Boľševicko-Sionistický agenti aby toho využili. Uvádzajú liberalizačné zmeny v Rusku postupne, krok za krokom. Keď už zašli takto ďaleko, nechcú sa pohybovať prirýchlo a tým riskovať to, že by toto všetko mohlo byť stratené a zvrátené späť.

Ešte k tomu, viditeľné zmeny nastávajú. Začiatkom roku 1979, po prvýkrát legálne boli dodané zásielky biblií do Ruska od čias Boľševickej revolúcie v Rusku - a to nie v nejakom zapadákove, ale v Moskovskom konzervatóriu. Kostoly sa znovu otvárajú, jeden po druhom, po celom Sovietskom Zväze - a sú preplnené, ako dr. Billy Graham povedal svetu po svojom návrate z Moskvy kde sa zúčastnil náboženskej konferencie v máji 1982.

Kvôli tomu čo povedal že videl ohľadne náboženstva v Rusku, Dr. Graham sa dostal do určitých problémov tu v Spojených Štátoch. Satanistickí Boľševici, ktorý teraz dominujú vo vláde Spojených Štátoch, robia všetko preto aby zobrazili Rusko ako nepriateľa hodného nenávidieť. Hoci čo, čo sa mieša do tohto zobrazenia, je potlačené. Pretože jedného dňa, Boľševici tu v Amerike chcú ísť do vojny proti Rusku.

EKONOMIKA: ľudské príčiny celosvetového ekonomického úpadku.

Už pred storočím Mayer Amschel Rothschild, zakladateľ dynastie Rothschildovcov povedal: "Dajte mi právo vydávať peniaze národa, a nebudem sa vôbec starať o to kto píše zákony"
 

Peniaze sú nevyhnutnou zložkou v pokroku civilizácie ako takej. Ako meradlo hodnôt a prostriedok výmeny, peniaze sú viac presvedčivé a výhodné než výmenný obchod tovaru (systém barteru), čo je jediná možná alternatíva. Peniaze vytvárajú divíziu práce, dávajú každému podľa jeho schopností a talentu. Organizujú ľudskú činnosť do kompletnej schémy nevyhnutnej k pokroku skoro v každej sfére. Ešte k tomu aj robia možnosť tvarovať a vytvárať ekonomiku a rôzne druhy ľudskej činnosti za hranice ďaleko prekračujúce rovinu čistého prežitia. Toto vytvára možnosť pre spoločnosť podporovať umenie a iné rôzne pokroky civilizácie, ktorá sa týmto ďalej obohacuje.

V krátkosti, peniaze sú ekonomickým stmelovadlom, ktoré držia spoločnosť pohromade. Ak sú stabilné, čestné a nezmanipulované, potom peniaze hrajú neutrálnu úlohu a sú k úžitku každému v spoločnosti. Napríklad pracujúca osoba dostane viac ako je nevyhnutné k tomu aby zaplatila to čo potrebuje od ostatných. Tento prebytok môže byť uložený, a potom sa môže neskôr hocikedy použiť keď to je potrebné. Alebo prestať pracovať a žiť si z plodov minulosti. Zarobené peniaze sú obrazom práce jedinca za ktorú je hodnotený v spoločnosti a za ktorú je platený.

Je to táto úloha peňazí v spoločnosti čo vytvára z nich nesmiernu silu - až neuveriteľnú v zlých rukách. Ten čo vydáva peniaze národa, môže z ničoho zarobiť toľko čo ostatní z nás musia zarobiť poctivou prácou. Tým pádom vydavateľ peňazí má nesmiernu moc nad ostatnými jedincami, lebo len mávnutím pera môže urobiť bohatých tých čo spolupracujú v jeho schémach vládnutia. V hociktorej spoločnosti je vždy viac tých, čo sa dajú skorumpovať týmto smerom, a sú to tí čo napomáhali k získaniu vládnych pozícií. Toto je to čo myslel Rothschild tým, keď povedal: "Nestarám sa o to kto píše zákony". Moc nad kontrolou obehu peňazí, je moc tvarovať vládu k vlastnému cieľu.

Ten čo má možnosť vydávať a kontrolovať peniaze národa, má taktiež moc nad zmenou ich hodnoty. A toto mení mieru, ktorou je každá ekonomická transakcia v spoločnosti meraná a je to cesta ako kradnúť od celej spoločnosti zároveň. Ten, kto si uloží nadbytočné (ušetrené) peniaze bokom na neskôr, je okradnutý keď ich chce neskôr použiť, lebo už nemajú takú hodnotu akú mali. Toto sa deje teraz v Spojených Štátoch, samozrejme, nazýva sa to inflácia.

V časoch americkej revolúcie, Rothschildova finančná moc v Európe, a zvlášť V Británii, bola obrovská. Známková taxa (Stamp Tax) a ďalšie utlačujúce faktory ktoré pomohli vyvolať revolúciu, niesli podpis kráľa Juraja, ale mali pôvod v "Dome Rothschilda" (House of Rothschild). Revolúcia dala slobodu kolóniám, ktoré boli predtým závislé od Rothschildovej finančnej kontroly.
Tí čo zakladali Ústavu Spojených Štátov si dobre uvedomovali zlo korupcie, privátne vydávaných peňazí. A preto odmietli vytvorenie hocijakého typu súkromnej - centrálnej banky. Namiesto toho, dali ústavnú povinnosť kongresu Spojených Štátov kontrolovať vydávanie štátnych peňazí. Teória bola taká, že Kongres reprezentuje všetkých ľudí, a tak kontrola peňazí Kongresom by mala byť najlepšia.

A odvtedy, až po začiatok Dvadsiateho storočia, boli opakované pokusy zo strany Rothschilda na obnovenie jeho stratených peňažných vplyvov tu v Amerike, priamo či nepriamo. Jedným z príkladov bola "Banka Spojených Štátov", ktorá bola zakázaná a zrušená prezidentom Andrewom Jacksonom v roku 1832. A taktiež počas Občianskej vojny, neboli to len otázky otroctva a štátnych práv, ale tak isto to bol silný boj ohľadne moci nad vydávaním peňazí. Ale znovu tento pokus stroskotal, čiastočne aj za intervencie ruského námorníctva v kritickom období vojny a odvrátil zámery Británie a Francúzska od rozbitia vojnou - roztrhaných Spojených Štátov.

Kvôli tomu bolo Rusko určené na zničenie v záujme Rothschilda. A bolo určené, že najlepší spôsob ako získať kontrolu ohľadne amerických peňazí, bolo z vnútra. A tak Rothschild začal podporovať niektoré sľubné skupiny v Spojených Štátoch., dláždiac tak éru barónov okrádania. Z týchto skupín onedlho sa dostali na výslnie Rockefellerovci. V roku 1913 rodina Rothschildova konečne zasiala vytvorenie toho, čo hľadali v Spojených Štátoch.: Súkromne vlastniaci systém centrálnej banky, nazývaný Federálny Rezervný Systém. Bolo to joint-venture zahŕňajúc veľmi ťažkú spoluúčasť - v skutočnosti vedenou nastupujúcou mocou Rockefellerových. A tak konečne Rothschildovci mali otvorené dvere ku kontrole amerických peňazí. V roku 1917 Rothschildovci uskutočnili svoj ďalší cieľ, zničenie Kresťanského Ruska, Boľševickou revolúciou. Ako v prípade Federálneho Rezervného Systému, základný koncept bol inšpirovaný Rothschildom...ale boli to Rockefellerové svaly ktoré uskutočnili tento plán. Začnúc ako Rothschildov chránenec, Rockefellerov kartel sa dostal zakrátko na výslnie až do takej miery, že sa stal partnerom. A počas dekád čo nasledovali - hlavne po II. Svetovej Vojne - Rockefellerovci išli vpred a zatienili Rothschildovú svetovú moc. Táto situácia pokračovala až do konca rokov 70-tich. Teraz s kolapsom rodinnej dynastie Rockefellerovcov, je pomer medzi Rockefellerovcami a Rothschildovcami v neustálom pohybe, s bojom na obidvoch stranách po stratenej prestíži.

Federálny Rezervný Systém bol predaný verejnosti ako liek na ekonomickú nestabilitu. Ale záznamy ukazujú, že krach na burze v roku 1929 a následná Veľká Kríza bola vyvolaná taktiež krokmi Federálneho Rezervného Systému. Veľký obchod z rokov 20. bol daný do pohybu a udržovaný po celú dekádu s tým že tu boli ľahko veľké zisky. V roku 1929 stúpajúci obchod na burze spočíval na peňažných dlhových základoch. Toto potom Federálny Rezervný Systém odstránil v priebehu niekoľkých mesiacov. Ospravedlnenie tohto kroku znelo dobre, ako zničenie a potlačenie nežiaducich špekulácií. Ale konečne predpokladaný efekt bol ten, že zrazu masa investorov nebola schopná kryť marginálne výdavky na burze, čo ich prinútilo predávať akcie, aby si tak zdvihli svoje peňažné krytie. Toto viedlo k masívnemu predávaniu akcií v reťazovej reakcii, zatiaľ čo Federálna Rezervná Rada neurobila nič aby tomu zabránila. Burza cenných papierov sa zrútila.

Tým, že dala do pohybu ekonomickú pohromu, Federálna Rezervná Rada hneď nato urobila istým to, že to povedie k celkovej národnej ekonomickej depresii. Toto však nebolo spôsobené samotným krachom na burze, ale následným zlyhaním amerického bankového systému. Kľúčovou úlohou Federálneho Rezervného Systému by malo byť udržanie bankovej stability, a taktiež ako veriteľa peňazí (medzi iným) k zabráneniu rozšírenia bankových problémov. Ale začiatkom roku 1930, hlavná banka "Banka Spojených Štátov" v New Yorku - zkolapsovala zatiaľ čo Federálny Rezervný Systém, bol ďaleko od zastavenia tohto procesu, dal to všetko do pohybu a neurobil nič pre záchranu. Toto potom vtiahlo Ameriku a neskôr celý svet do Veľkej Krízy roku 1930.

Pre väčšinu ľudí depresia je hroznou pohromou. Je ťažké si predstaviť že by z toho mohol mať niekto úžitok, a je ešte ťažšie si predstaviť, že by si niekto prial a šikovne vyvolal túto ťažkú depresiu. Ale pre tých, čo kontrolujú peniaze a pre ich bohatých spojencov, Veľká Depresia predstavovala priam až neuveriteľnú možnosť, ako zväčšiť svoje bohatstvo a moc. Vediac to čo príde, boli schopný sa vyhnúť hrozným finančným stratám, ktoré postihli všetkých ostatných. A potom počas najväčších dní depresie, boli v pozícii skupovať spoločnosti, a iné hodnoty za facku. Neskôr, keď sa ekonomika zotavila, a tieto stratené položky a akcie nadobudli opäť svoju hodnotu, čo malo za následok veľké zisky pre ich nových vlastníkov.

Ironicky, použitím kontroly ich peňazí doviedli Ameriku k pohrome, títo peňažní obchodníci tým získali lepšie predpoklady k expanzii a moc nad finančným systémom Ameriky. Keď prezident Franklin D. Roosvelt zasadol za svoj úrad roku 1933, začal sériu očistných krokov, ktoré začali vyhlásením bankových prázdnin. Spojené Štáty boli zbavené zlatého štandardu. Američania boli nútení vrátiť všetky ich zlaté mince. Americké zlato bolo dané, ako dar!, Federálnemu Rezervnému Systému. A tak sa Federálny Rezervný systém nemusel vôbec namáhať ako získať kontrolu nad zlatom, lebo ho už tým pádom vlastnili.

Federálny Rezervný Systém začal mať čoraz väčšiu kontrolu nad americkou ekonomikou, tým že vydával peniaze a kontroloval aj ich obeh. Táto sloboda stále narastala s ubúdajúcim krytím doláru zlatom. V roku 1968 prezident Johnson podpísal zákon, ktorý zbavoval nutnosť ostávajúceho 25 percentného krytia doláru zlatom. V roku 1971 prezident Nixon uzavrel medzinárodné zlaté okno, čo bolo prerušenie medzinárodných úverových dohôd v zlate.

Toto zanechalo dolár iba ako zdrap papiera., totálne zanechaného bez nejakého významného krytia zlatom, alebo niečím podobným danej hodnote. Toto je ideálna situácia pre tých čo majú kontrolu nad peniazmi, stvorená k tomu aby sa obohacovali na úkor druhých. Od vtedy, čo sa dolár stal celosvetovou rezervnou menou r. 1944, čo znamená že každý na zemi je obeťou dolárových manipulácií, ktoré sa teraz uskutočňujú v U.S.A.

A tak od roku 1971 sa inflácia stala stále naliehavejším problémom v Spojených Štátoch a preto aj celosvetovo. Každýkrát čo je potlačená dočasne dole, je spomalená na úkor zvyšujúcej sa nezamestnanosti a ekonomickej aktivity. Keď sa ekonomika obnoví, inflácia sa znovu zvýši na novú rekordnú hodnotu. Federálna Rezervná Rada, udávajúc (ako v roku 1929), že sa stará o tie naše najlepšie záujmy, sa ohlasuje opäť s novými úrokovými sadzbami. Opäť stúpa nezamestnanosť, bez toho, aby sa nejako pozviechala s predchádzajúceho cyklu. Cyklus po cykle, inflácia a ekonomická stagnácia, obe sú pochytené v "stagflačnej" ére predpovedanej Dr. Beterom v jeho knižke z roku 1973 "Spiknutie proti doláru"

Zničenie, voľakedy silnej ekonomiky Spojených Štátov, je priamy a následok a mienený (zamýšľaný), zničenia samotného doláru, na čom sa stále pracuje. Príde čas, keď dolár skolabuje úplne, a s tým aj ekonomika Spojených Štátov a väčšina sveta ako ho poznáme. V tom okamžiku je nutné urobiť tú istú vec, čo bola urobená vždy, keď ostatné meny zkolapsovali. Bude musieť byť vydaná nová mena - nový dolár - s niečím v pozadí, čo by mu vrátilo stratenú dôveru. Jediná komodita ktorá bola spoľahlivá, univerzálne akceptovaná ako monetárny základ počas tisícročí je zlato. A tak, zlato bude musieť byť použité k vytvoreniu nového systému medzinárodných stabilných mien, taktiež zahrnujúc nový dolár.

Počas tohto obdobia, medzinárodného chaosu, bude dôvera len v zlate, alebo v peniazoch silne krytým zlatom. Počas tohto obdobia, pohľadávky merané v dolároch sa zatrasú - ako sa už aj deje, ale v menšom. Pre tých čo si uskladnili svetové zásoby zlata budú v perfektnej pozícii rozšírenia svojej moci a vplyvu. A tak, napriek tomu čo tvrdia oficiálne knižky amerického oddelenia cennosti a Federálneho Rezervného Systému, americké zlato bolo zväčša odvezené. Začalo to roku 1961, Zlatou Londýnskou dohodou (London Gold Pool Agreement): počas siedmych rokov neskutočné sumy amerického monetárneho zlata boli vyvezené z Fort Knox a z iných depozitárov a boli zaslané za oceán. A ešte k tomu tu boli tajné zásielky zlata, ktoré vôbec nie sú v oficiálnych záznamoch.

Cez ich kontrolu a manipuláciu peňazí, amerického doláru zvlášť money changers (tí čo obchodujú s peniazmi) kradnú veľké sumy toho čo nespočetné milióny ľudí ťažko vyprodukovali. A tak ako v roku 1929 a potom, tak teraz sa stavajú do pozícií vyvolať celosvetovú ekonomickú pohromu.

VOJENSKÁ OBLASŤ: Tajné zbrane a Plány pre Armagedon

Pre väčšinu ľudí je vojna najväčším zlom čo môže byť, ktorému sa treba úplne vyhnúť ak je to možné ... a teraz, ideme priamo do toho aby sme mali vojny. Pre tých čo vládnu národu, vojna je nástroj moci, ktorý je zvlášť používaný. Vojny môže byť využité k vonkajším prípadom (dôvodom), ako napr. zväčšiť geografickú silu a rozlohu krajiny. Zvlášť dôležité je že, vojna poskytuje perfektnú zámienku pre vládu k zvýšenej kontrole ich vlastných ľudí. Citujúc "národná bezpečnosť" (national security) vláda môže presvedčiť ľud že dokonca veľký typ diktatúry je kvôli ich vlastnému dobru.

Tieto princípy figurujú medzi tými, ktoré zaviedol už pred storočiami Machiavelli, ktorý odporúčal každému vládcovi, pravidelné použitie vojny ako nástroju moci. Ale začiatkom Dvadsiateho storočia, Carnegie, Rockefeller a ich spojenci v tých dňoch, snívali o svete v ktorom by bola ich moc absolútna, a zabezpečená na stálo. Bol by to svet "mieru", mieru ich sveta. A tak založili "commitment" (združenie, výbor) na vytvorenie budúcej "One World Goverment" (Celosvetovej Vlády).

Vedúcou inštitúciou, ktorá by koordinovala toto celosvetové združenie (združenie jedného sveta) bola nezisková nadácia "The Carnegie Endowment for International Peace" (Carnegieho nadácia pre celosvetový mier). Aby bolo možné dosiahnuť tento celosvetový mier, mier celosvetovej vlády, bolo jasné že bude potrebné veľkých zmien v živote Američanov, a v celom svete. Niekoľko rokov pred začiatkom I. Svetovej Vojny tieto trusty strávili celý jeden rok pri rozhovore na túto otázku: "Je nejaký známy a účinnejší spôsob pre človeka než vojna, ktorý by dokázal zmeniť viac jeho spôsob života?". Dospeli k záveru že odpoveď znie: "Nie"

A tak, aby sa začali tieto zmeny uskutočňovať pod dlhodobým vedením tohto "združenia" pre celosvetovú vládu, bolo treba Ameriku zatiahnuť nejako do vojny. Trusty debatovali ako by mohlo byť toto uskutočnené, a dospeli k záveru, že bude potrebné dosiahnuť kontrolu nad zahraničnou politikou Spojených Štátov. A to implikovalo zas na otočku, že kontrola bude musieť byť uskutočnená nad Štátnym oddelením.

Po niekoľkých rokoch po tomto, plody týchto akcií sa začali objavovať v akciách Spojených Štátov. Prezident Woodrow Wilson vyhral svoje znovuzvolenie v roku 1916 témou: "Amerika ostane mimo vojny", a hneď nato promptne zatiahol Spojené Štáty do I. Svetovej Vojny. Pri najmenej jednej príležitosti trusty "Carnegie Endowementu" zaslali telegram prezidentovi Wilsonovi, požadujúc, aby sa účasť Ameriky vo vojne neskončila prirýchlo. A vytúžené zmeny v americkom spôsobe života sa tak začali uskutočňovať.

II. Svetová Vojna, Vojna v Kórei, Vietnamská Vojna. Všetky boli zostrojené tak, aby slúžili dlhodobému celosvetovému združeniu. Ale počas nasledujúcich dekád, počnúc II. Svetovou Vojnou, istý faktor, ktorý pôvodní zakladatelia tohto združenia nevideli, narastal na význame. Tento faktor bol, zvyšujúci sa pokrok vo vojenskej technike. Počnúc atómovou bombou, výzbroj pokročila v takej miere a v takých smeroch, o ktorých sa na počiatku dvadsiateho storočia ani len nesnívalo. Tento pokrok v oblastiach nových technológií hral významnú úlohu v progresívnom kolapse "celosvetového združenia", ako sa pôvodne vysnívalo.

V roku 1960 americkí vedci objavili Laser - zariadenie ktoré vytvára intenzívny, úzky, zväzok svetla. Prvé lasery boli nešikovné, nedokonalé, a nemali veľký výkon. No bolo jasné, po teoretickej stránke, že jedného dňa laserové zbrane budú tvrdou realitou. Taktiež boli predpovedané iné typy lúčových (zväzkových) zbraní, ktoré budú mať ešte väčší účinok než laserové.

Odrazu tu bol veľká zmena v celosvetovom združení. Toto bolo spôsobené tým, že bol predpokladané ako pôsobisko jeden svet, jedna Zem, ako celá aréna ľudskej činnosti. No toto sa začalo meniť...lebo ľudstvo začalo dobývať vesmír. V roku 1957, tri roky pred vynájdením laseru, bol vypustený prvý umelý satelit zeme Sovietskym Zväzom Sputnik I. Česť tohto činu ako prvému národu Zeme pripadla Sovietskemu Zväzu, hoci Spojené Štáty boli technicky na tom tak, že to mohli urobiť ako prvé. Sovietsky vesmírny program bol ďaleko vpredu pred americkým, keď v roku 1960, vynájdením laseru pridalo zrazu ďalší rozmer do vesmírneho programu. Lúč z Laseru, alebo inej zväzkovej (Lúčovej) zbrane , dokáže cestovať vesmírom rýchlosťou svetla (300 000 km/s) a zasiahnuť cieľ vzdialený milióny kilometrov ďaleko v priebehu sekúnd. Zrazu sa Mesiac stal vytúženým vojenským cieľom, lebo ktokoľvek má kontrolu nad Mesiacom, tak ho môže v budúcnosti kedykoľvek použiť ako základňu pre svoje lúčové zbrane ku kontrole Zeme.

V roku 1961 štyria Rockefelleroví bratia začali dva veľké a významné programy pre svetovú nadvládu, s obsadením Mesiaca ako kľúčovou úlohou. A tak v jednej ruke, Spojené Štáty navrhnú program odzbrojenia, z viditeľným oslabením Ameriky. Ale na druhej strane, bude to zvýraznená snaha na rozvoj nových tajných pokrokových zbraní, neznámych pre verejnosť a zväčša dokonca aj pre Americky Kongres. A pod rúškom veľkého dobrodružstva, bude Mesiac obsadený ku nepriznanému vojenskému cieľu programu Apollo.

Štyria Rockefelleroví bratia mali aj eventuálny úmysel, oklamania, ich tajných spojencov Sovietsky Zväz, v naprogramovanej nukleárnej vojne čo by nastala. Po zabezpečení a obsadení Mesiaca a nainštalovaní smrtonosných lúčových zbraní, očakávali že sa stanú poslední, absolútni vládcovia celého sveta.
V máji roku 1961, Prezident John F. Kennedy oznámil, že Spojené Štáty dostanú človeka na Mesiac a vrátia ho aj bezpečne späť na Zem, pred ukončením dekády. A tak začal neskutočný program desať ráz väčší než Projekt Manhattan k vyvinutiu atómovej bomby počas II. Svetovej Vojny. Bol príliš veľký na to aby sa dal ukryť, takže namiesto jeho vojenského charakteru bolo diskutované verejne ako: "Ideme na Mesiac nazbierať zopár kamienkov". A uspelo to.
Keď Neil Armstrong urobil prvú ľudskú stopu na Mesiac v Júli 1969, bola to senzačná udalosť na celom svete. Menej než tri roky na to, hoci začalo to byť temer rutinou v očiach verejnosti pre americký mesačný program, mal byť odstránený z očí verejnosti. Posledný verejnosti známy let na Mesiac bol Apollo 17 v Decembri 1972.

Potom, čo americká verejnosť začala byť vťahovaná do aféry Watergate a do ďalších oblastí, americký mesačný program pokračoval ďalej v tajnosti z novej základne, z ostrova Diego Garcia v Indickom oceáne. Boli tu použité iné vypúšťacie techniky, zahŕňajúc použitie vesmírnej stanice Skylab ako medzistanica k Mesiacu.
Zatiaľ čo sa toto všetko odohrávalo, nečakané vyvinutie sa varilo v Sovietskom Zväze, pokrokové zvrhnutie Boľševického režimu sa stále urýchľovalo. V strede rokoch 1960 tých nadchádzajúci noví vládcovia Kremľu sa dozvedeli o chystajúcej sa Rockefellerovej zrade, v podobe chystajúcej sa atómovej vojny čo mala nastať. A tak zdvojili svoje úsilie v skončení svojho úsilia v zvrhnutí Boľševikov. A tak začali na pláne ako prekabátiť Rockefellerových bratov ich vlastným zradením.

V lete roku 1976 Dr. Peter Beter podal správu ohľadom veľkej krízy, ktorá ešte do dneška nebola oficiálne zverejnená. Toto bola kríza rakiet upevnených na dne morí, ktoré sovietske námorníctvo nasadzovalo blízo ich cieľov, schopné byť odpálené, na diaľku, cez satelit. Keby boli odpálené, zničili by pobrežné ciele, v skoro nulovom varovnom čase - perfektný prvý úder. Boli montované na dno oceánov, pomocou malých sonar-absorbujúcich ponoriek, vytvorené tak, že boli schopné pohybu v amerických výsostných vodách bez zachytenia obranných sonarových systémov Američanov.
Obmedzené zverejnenie tejto krízy cez audio-dopisovú sériu Dr. Petra Betera bolo umožnené neskorému generálovi Georgovi S. Brownovi, v období keď štátnym tajomníkom bol Henry Kissinger. Generál George S. Brown presvedčil vtedajšieho prezidenta Geralda Forda k povoleniu pre americké námorníctvo na odstránenie týchto rakiet. V Septembri 1976 sa Dr. Beter a jeho spoločník stretli s generálom Brownom v jeho kancelárii v Pentagóne na prediskutovanie tejto krízy. Na tomto mítingu, Dr. Beter poskytol generálovi S. George Brownovi súradnice rakiet ktoré boli umiestnené v druhom kole Sovietskym Zväzom. Toto bola informácia, ktorú generál George. S. Brown nemal, vďaka H. Kissingerovi v kontexte predošlej Sovietsko-Rockefellerovej dohode o spolupráci.

Expozícia tohto Sovietskeho tajného programu "montovania rakiet na dno oceánov" viedla k jeho skončeniu. Dr. Beter sa taktiež dozvedel o ďalších raketách umiestnených na dne oceánov. V nedodržaní medzinárodných dohôd, Spojené Štáty namontovali obrovské viac-hlavicové rakety na dno oceánov Atlantického a Tichého, ktoré boli namierené voči Sovietskemu Zväzu.
Noví vládcovia v Kremli však nemrhali časom, umožnili štyrom Rockefellerovým bratom, aby sa utvrdili navzájom v oklamaní ich bývalého spojenca. Ale zatiaľ vyhnali Boľševikov z Kremľa a z ďalších mnohých vysoko postavených pozícii v Rusku. V tom čase tak isto ukončovali svoje prípravy pre prekvapenie oveľa väčšie ako bola podvodná - raketová kríza.

Ako pokročila jeseň roku 1977, tajná americká zväzková základňa bola takmer dokončená v oblasti kráteru Copernicus na Mesiaci. Ale na noc "Zúrodnenia Mesiaca", 27. Septembra 1977, bola ich základňa napadnutá a vyradená z Činnosti Sovietskym Zväzom. Rusi už desať rokov boli zapojení vo veľkom výskume a vývine celej série časticových zbraní, ktoré vystreľujú subatomické častice na ciel takmer rýchlosťou svetla. Všetci astronauti na americkej mesačnej základni boli usmrtení Neutrónovou lúčovou zbraňou z obiehajúceho satelitu s posádkou. Ruský satelit bol počas tohto stretnutia čiastočne poškodený. Toto bol nukleárny satelit, Kozmos 954, ktorý štyri mesiace neskôr vyvolal celosvetovú senzáciu, keď sa zrútil na zem v Severnej Kanade. Nebola to havária, ale núdzové pristátie.

Utíchnutím tajnej americkej vojenskej základne na Mesiaci, sa začalo rýchle vojenské obsadenie blízkeho vesmíru Sovietskym Zväzom. Počas posledných mesiacov roku 1977, Sovietsky Zväz dal do obehu svoju "vesmírnu trojicu" (space triad) strategických zbraní s ľudskou posádkou, na ktorú americká strana vľtom čase nemala rovnú odpoveď.
Ako prvé prišli "vojenské záchytné" vraždiace satelity, ktoré používajú časticovo-zväzkové zbrane na vyradenie ostatných satelitov z činnosti. Tieto začali naháňať a postupne ničiť všetky americké výzvedné satelity a varovné satelity -prvého úderu, jeden po druhom.

V období asi tak šiestich mesiacov - do jari 1978 ukončili svoju úlohu. Zatiaľ noví ruskí vládcovia začali požadovať od Spojených štátov, aby začali skladať dolu svoje zbrane, cestou SALT II, inakšie by čelili ďalším priamym následkom. Tieto okolnosti viedli k zúfalej výzvednej misii v Apríli 1978, pri ktorej Kórejské civilné dopravné lietadlo vletelo do najcitlivejšej vojenskej oblasti Sovietskeho Zväzu. Ruské vojenské stíhacie lietadlá ho prinútili pristáť, ale až potom čo špeciálne namontované zariadenie na lietadle odvysielalo cenné informácie ohľadne Sovietskeho vojenského zoskupenia do prijímačov CIA.
A k zničeným špionážnym družiciam, ruské záchytné družice Kozmos taktiež zničili americkú vesmírnu stanicu Skylab v polovici októbra 1977, ohľadne toho aby zabránili americkému pokusu návratu na Mesiac. Skylab skončil ako obrovská ohnivá guľa, ktorá bola videná nad Spojenými Štátmi 18. Októbra. NASA čakala vyše týždňa na skončenie všetkých týchto mätúcich rečí okolo tohto ohňostroju, ktorý sa udial na americkej oblohe a začala pomalú kryciu akciu, vraviac že Skylab sa nečakane začal prepadávať na svojej obežnej dráhe. Tento podvod od začiatku až po koniec bol popísaný v Audio-dopisovej sérii Dr. Petra Betera.

Druhá odnož vesmírnej ruskej trojice (Space Triad) začala byť testovaná počas októbra a novembra 1977. Je to sieť vysoko-výkonných časticových-zväzkových zbraní umiestnených na Mesiaci a namierených na Zem. Prvý z týchto testov bol vykonaný v novembri 1977 pod zámienkou cyklónu v Bengálskom zálive. Tento lúč produkoval obrovský dvojzáblesk. A v dôsledku chyby v zameraní pri prvom výstrele, vznikla obrovská prílivová vlna, ktorá vyšla z tohto cyklónu bez varovania, a zmietla veľké oblasti Juho-Indického pobrežia. Dva roky nato neskôr, starnúci americký satelit Vela mal možnosť zaregistrovať jeden z týchto dvoj-zábleskových epizód v Južnom Atlantiku. Toto viedlo na chvíľu k vážnym klebetám že Izrael testoval atómovú bombu na tomto území za pomoci Južnej Afriky, lebo atómové zbrane taktiež produkujú dvojité zablysnutie. Ale atómové zbrane produkujú taktiež niekoľko ďalších žiarení popri tomto dvoj-zablysnutí, pričom nič z tohto nebolo zaregistrované pri tejto udalosti v Južnom Atlantiku. Čo satelit náhodou zaregistroval, bol test novej techniky vytvárania umelých búrok, ktoré Dr. Beter podrobne popísal vo Februári 1980. Odvtedy sa začalo takýchto umelých búrok opakovane používať ako zbraň ku zmene počasia - takzvané "Poveternostné Zbrane".

Tretia odnož tejto ruskej vesmírnej triády, je letka (flotila) plošín vznášajúcich sa za pomoci elektro-gravitácie v magnetickom poli Zeme, nazvanými "Kozmosférami" (Cosmospheres), ktoré mohli byť už dávnejšie vyvinuté Spojenými Štátmi. A v skorých rokoch 1960 Generál Thomas Power (v tom čase veliteľ Strategických vzdušných síl) a ďalší sa snažili aby to bolo uskutočnené. Ale napriek tomu, všetky tajné vesmírne vajíčka boli dané do spoločného košíka mesačného programu Apollo. A zatiaľ Sovietsky Zväz išiel vpred s vývojom týchto plošín, a v decembri 1977 ich konečnému možnému funkčnému nasadeniu. Počas niekoľkých mesiacov oznamovali svoju prítomnosť vlasmi zdvíhajúcim spôsobom, pozdĺž východného pobrežia Spojených Štátov a inde vytváraním záhadných vzdušných explózií. Robili to tým že strieľali z ich silno-nabitými časticami (zväzkové zbrane-charged particle beam weapons) do atmosféry v rozostrenom móde činnosti, čo v konečnom dôsledku malo za následok explodovaniu samotného vzduchu. Vzdušné výbuchy boli pokusom ako zastrašiť americkú vládu, no týmto spôsobom neuspeli. Po niekoľkých mesiacoch, boli tieto vzdušné výbuchy zastavené.

V súčasnosti ruské Kozmosféry rutinne patrolujú vysoko nad všetkými druhmi strategických cieľov v Amerike. Špeciálne stoja na stráži nad americkými ICBM (Inter-Continental Balistic Missiles, Medzikontinentálne Balistické Strely) základňami, pripravené použiť svoje zväzkové zbrane v prípade odpálenia týchto striel v prípade vojny.

Strategický vojenský program dnešných dní v Amerike je pokúsiť sa hlavne čeliť tajnej vesmírnej trojice "Triády" Sovietskych zbraní. Tieto zbrane ešte neboli verejne predstavené Ruskom a ich novými vládcami, ktorí sú si dobre vedomí že by to znamenalo propagačnú pohromu voči Rusku v očiach verejnosti. A podobne, americkí vládcovia sa neodvážia verejne pripustiť existenciu týchto zbraní, čo má Rusko a Amerika nemá. Boja sa že americká verejnosť by reagovala panikou a hnevom voči americkému "priepastnému vesmírnemu zaostávaniu", o ktorom sa im doteraz klamalo. Kongres taktiež bol oklamaný, zmanipulovaný a držaný neinformovaný.

A zatiaľ, čo tento nevyhnutný tajný zbrojný program Spojených Štátov bol na ceste od roku 1978, bol držaný v tajnosti a jeho skutočná povaha taktiež. Je to široké spektrum zbraní s novými infračervenými zameriavačmi, až po výmenu hlavíc v ICBM Titan, super "špinavými" kobaltovými hlavicami.

Nie je účelom a ani praktické vymenúvať všetky tieto pokroky, ktoré sa nachádzajú v reportážach Dr. Betera v tomto "Vtáčom" pohľade. Namiesto toho, základnú situáciu môžeme ilustrovať, keď zoberieme do úvahy len dva programy: MX Strely, a "Stealth" lietadlový program. Oficiálne ospravedlnenia týchto programov majú vždy dočinenia ako odvetu voči ruským zbraniam iba o ktorých je väčšina informovaná, a to ruským medzikontinentálnym raketám. Ale tieto vysvetlenia nikdy svetla nepridajú, lebo nie sú pravdivé. Ako výsledok je tu vždy mnoho otázok ohľadne týchto programov. Keď sa staré vysvetlenia rozpadnú, tak ich nahradia nové, ktoré na tom zase mnoho nepridajú. Iba keď je vám známa pravda ohľadne ruskej vesmírnej triády, tak potom to až dáva zmysel ohľadne amerického zbrojného programu. Nie potešujúci zmysel, ale zmysel.

V júni roku 1980, Dr. Beter popísal v detailoch o čom je vlastne celý MX program. Rakety MX ako také sú len málo dôležité - ale MX program bol použitý ako pokrývka pod ktorou bol ďalší, úplne tajný, raketový program (systém). Dr. Beter o tom podal správu, že protirečenia ohľadne mobilného raketového systému MX bol iba návnada ako oddialiť pozornosť od skutočnej americkej mobilnej strely. Toto je oveľa menšia strela, nazývaná Minuteman TX. Bola vyvinutá a namontovaná na vagónoch čo sa pohybujú po vlakových koľajach v špeciálnych vozňoch. Dr. Beter popísal tieto vlakové súpravy a neskôr niekoľko poslucháčov ich videlo a aj odfotilo. Tieto fotky boli publikované verejne v špeciálnom buletíne pre poslucháčov Audio-dopisovej série.

V októbri 1981, prezident Reagan šokoval mnoho ľudí oznámením, že rakety MX nakoniec nebudú vyrobené ako mobilné. Táto kontroverzia poslúžila svojmu účelu. V skorých mesiacoch roku 1983, po ukončení Audio-dopisovej série, koncept malej mobilnej strely bol kľúčovou zložkou vo verejných doporučeniach Scowcroftovej Komisie pre strategické nukleárne sily. Predpokladaná malá strela, schopná pohybu, nazvaná "Minuteman" by nemohla byť daná do výzbroje až po roku 1990. Ale v skutočnosti tento druh striel bol už dávno v použití, čo je Minuteman TX. Jeho najväčšia výhoda ako sa hovorí nemá nič spoločné s (údajným) prvým úderom zo strany ruských medzikontinentálnych striel. Rozmiestnenie veľkého počtu týchto malých striel Minuteman TX, je mienené tým, že je znemožnené ruským Kozmosférami a celej ich flotile sledovať ich pohyb po železničnej sieti. A ako Dr. Beter detailne o nich podával správy, mobilná flotila Minutemanov TX nie je vytvorená k tomu aby prežili prvý nukleárny úder zo strany Sovietskeho Zväzu. Je tu preto, aby ich Boľševici z Pentagónu mohli použiť v prípadnom prvom údere voči Rusku ako kľúčový program.

Ďalší príklad uvedieme je program "Stealth". Toto je program viacerých tvári, ktorý nezahŕňa len lietadlo, ale aj vysoko tajnú kategóriu námornej bojovej lode so svojimi špeciálnymi základňami, aktivovanými na jar roku 1982. Rozšíril sa aj námorný konflikt v Južnej Hemisfére. Viditeľnou časťou tohto konfliktu bola Falklandská Vojna.

Zakázaná pozornosť tomuto Stealth-lietadlovému programu, je radikálny rozvoj v jeho "phantom" vojnovom lietadle ako produkt. Po prvýkrát odhalenom dr. Beterom na jar 1982. Phantom bojové lietadlo, je radikálny pokrok v tomto veku počítačov, tak ako voľakedy bola atómová bomba vo veku sčítavacích pravítok. Za použitia vysoko-výkonnej počítačovej techniky, Einsteinovej neúplnej teórie úplného zjednotenia polí, ktorá bola použitá k vytvoreniu supra-vodivého elektromagnetického zariadenia čo vytvára pole ktoré dokáže zakriviť svetelné vlny. Toto zabudované do lietadla, vytvorí zónu okolo lietadla ktorou svetlo nedokáže preniknúť, a namiesto toho obteká okolo, ako keď tečúca voda obteká predmety v potoku. Toto má za následok že lietadlo je zo vzdialenosti neviditeľné, nielen pre radar, ale dokonca pre oko. Komentáre verejnosti hovoria iba o nezachytení pre radar, a nie o ďaleko širších možnostiach optickej neviditeľnosti. A zase znovu, toto je urobené kvôli tomu, aby sa predišlo diskusiám verejnosti o tejto pokročilej technike, nad ktorou by sa inak mračilo veľa ľudí. Keby sa vedelo o týchto plných možnostiach lietadlá "Phantom", tak by to zdvihlo mnoho otázok: Prečo je zapotreby niečo tak radikálne?

Odpoveď leží pri ruských, ešte stále tajných vesmírnych zväzkových zbraniach. Najpodstatnejším a najdôležitejším faktom o tomto neviditeľnom poli vojnového lietadla "phantom" vojnového lietadla nie je neviditeľnosť ako taká, ale ochrana samotného poľa, ktoré poskytuje voči všetkým typom zväzkových zbraní.

Boľševici ktorí teraz kontrolujú Pentagón Spojených Štátov, chcú všetky tieto zbrane použiť na zničenie Sovietskeho Zväzu, kde boli zvrhnutí a odtiaľ boli vyhnaní. Naplánovali úžasné plány, popísané v Audio-dopisovej série Dr. Betera, aby vyprovokovali prvý atómový úder Ameriky proti Rusku. Nukleárny takzvaný "falošný poplach", bol pripravený na to čo by neskôr pripadlo ako náhodná atómová vojna. americké nukleárne sily by boli vedené k tomu, aby uverili že vlastne odpovedajú, namiesto toho by však útočili.

V dnešných dňoch sa často hovorí o tom že svet žije pod hrozbou Bitky o Armagedon, po prvýkrát v histórii, by mohla byť oživená táto udalosť predpovedaná v Biblii. Je však už menej známe, že určité satanistické sily aktívne plánujú takýto konflikt a snažia sa ho uskutočniť. A chcú pritom použiť svoje tajné zbrane.

ZHRNUTIE:

Po zhliadnutí tejto Audio-dopisovej série sa nám zjaví jeden obrovský obraz. Najviac ohromujúca vec je tá, že za nespočetnými, na povrch nesúvisiacimi udalosťami, sa objavujú nakoniec udalosti, ktoré až tak chaotické napokon nie sú. Naproti tomu sú tieto udalosti všetky zviazané spolu limitovanými silami, ktoré pracujú v pozadí za scénou. Raz, keď niekto spozná tieto sily, začne byť ďaleko lepší v triedení udalostí a ich skutočnému významu a mieneniu.
Tri hlavné skupiny dnes súperiace o svetovú vládu a moc. Ako ľadovce sú čiastočne viditeľné, ale väčšinou skryté.
Tieto skupiny sú:

1. Rockefellerov kartel veľkých naftových spoločností, bánk a obchodov
2. Boľševicko Sionistická os
3. Noví vládcovia v Kremli

Vzťahy medzi týmito skupinami sa zmenili radikálne počas posledných dekád. Boľševici pred tým kontrolovali Sovietsky Zväz, a pokiaľ ho kontrolovali, bola tu tajná dohoda medzi nimi a ich tajnými spojencami Rockefellerovým bankovým kartelom. Ale boli zvrhnutí a vyhnaní z kľúčových pozícii Novými Vládcami Kremľu, ktorí sú anti-Boľševickí a v skutočnosti sú tajnou sektou pôvodných kresťanov Ruska. Počas rokov 1976-1977, noví vládcovia Ruska jednostranne ukončili dlhodobú dohodu medzi Rockefellerovcami a Sovietskym vedením, ktorá mala viesť ako spoločné plány k naprogramovanej atómovej vojny, ktorá by viedla k ich "celosvetovej vláde". Štyria Rockefelleroví bratia vtedy ako vládcovia svojho kartelu, uvítali vyhnaných Boľševikov, ktorým dali pozície v Amerike. Toto bola osudová chyba, ktorá viedla až k zvrhnutiu štyroch Rockefellerových bratov Boľševikmi, čo sa odohralo medzi stredom roku 1978 až začiatkom roku 1979. Odvtedy tu bol stupňujúci sa boj o moc medzi tunajšími Boľševikmi a zregrupovaným Rockefellerovým kartelom nad kontrolou americkej vlády. Jednoducho povedané, Boľševici išli svojou cestou v oblasti vojenskej kontroly a politiky, zatiaľ čo Rockefellerov kartel v oblastiach ekonomiky. Od roku 1982 tu bola obmedzená dohoda medzi Rockefellerovým kartelom a Novými vládcami v Kremli proti ich horkému spoločnému nepriateľovi, Boľševikom. A tak zatiaľ bolo vytvorené silné spojenie medzi americkými Boľševikmi a Sionistickými vládcami Izraela v tajnú spoločnú vojenskú-chuntu: Boľševicko-Sionistická os čo lipne na vojne.

Politika, ekonomika, a medzinárodné vzťahy (zahŕňajúc vojnu) sú stále používané týmito svetovými frakciami moci vo vzájomnom boji. Ekonomické manipulácie, kryté manévre, špionáž...a.i. sú znakmi tohto boja. ale ako dal jasne najavo Dr. Beter v mnohých audio-dopisoch: "Základný boj je v oblasti duchovna"

Dr. Beter ukončil svoju sériu Audio-dopisov v Novembri 1982, kvôli svojmu zhoršujúcemu sa zdraviu. Udalosti, ktoré sa udiali neskôr sú už mimo dosahu tomuto súhrnu. Ale taktiež, listujúc cez túto audio-dopisovú sériu, je možné naraziť na mnohé plány o ktorých sa diskutuje a ktoré stále čakajú na svoje vykonanie, a vediac o týchto plánoch, môže byť užitočné a nápomocné vo veľmi veľa prípadoch ohľadne udalostí ktoré sa môžu udiať v budúcnosti. Ale napriek všetkému, minulosť je vždy prológom budúcnosti. Preštudovaním si udalostí siedmich rokov ktoré sa udiali počas tejto Audio-dopisovej série Dr. Petra Betera, sa môžme veľa naučiť o silách stále  pracujúcich v súčasnom svete.


Preložené: 14. November 1995, Korektúry: Verzia 2.24, 19. November 1997, Verzia 2.25, 17. November 2005
Back to Main Page of Dr. Peter Beter Audio Letters Serie